صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
ارتباط با صندوق

 

 محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، نیاوران ، خ باهنر، نبش کوچه صالحی، پالک 106 ،ساختمان مهدیار، ط دوم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد

 

CAPTCHA