صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
هزینه‌های صندوق

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

 

  هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیفعنوان هزینهشرح نحوه محاسبه  
1 هزینه‌های تأسیس(شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 1.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛  
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 6٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛  
3 کارمزد مدیر "سالانه دو درصد (0.02) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه پنج درصد (0.05) از درآمد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار"  
 4 کارمزد بازارگردان سالانه (0.003)  از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق  
5 کارمزد متولی سالانه پنج در هزار (0.005)  از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 1500میلیون ریال و حداکثر 1800میلیون ریال خواهد بود.  
6 کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت 1200 میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی  
7 مخارج تصفیۀ صندوق معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.  
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد.  
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه ­اندازی تارنمای آن و هزینه ­های پشتیبانی آنها بر اساس صورت حساب شرکت نرم افزاری صورت می­گردد.  
10 هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛  
11 هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار  
12 کارمزد درجه ­بندی ارزیابی عملکرد صندوق معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه ­بندی، با تایید مجمع؛  

 

  هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینهشرحدریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر : ٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر ثبت