صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ %۰.۰۳۲
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ %۰.۴۱ (۰.۳۰۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ %۲.۱ %۷.۷۶۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ %۶.۶۹۸ (۳.۶۳۸)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ %۱۳.۹۵۸ %۲.۲۹۷
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ %۲۸.۹۳۹ %۹.۲۳۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ %۳۶۶.۹۸۳ %۲۱۶۵.۸۶۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳.۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱.۳۹)% (۱۰.۱۶)%