صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۴۱ ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۴۱ ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۱۲.۴۲ ۲۹.۱۹
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۸ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۵۶ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۱۵.۱ ۱۵.۶۶
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۰.۱۹ (۰.۴۱) ۱۰۲.۱۶ (۷۷.۷۷)
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۴۸ ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۵۱ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۰.۰۷ (۰.۳۵) ۲۷.۵۲ (۷۱.۸)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۰.۱۲ (۰.۱۹) ۵۳.۹۸ (۵۰.۵۶)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۰.۰۹ (۰.۲۳) ۴۱.۳ (۵۷.۰۱)
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۰.۱ ۱.۷۲ ۴۳.۵۹ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۰.۰۹ ۴.۲ ۴۱.۳۹ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۴ ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۵ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۰.۰۳ ۰.۵ ۱۲.۵۵ ۵۰۸.۶۹
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۷۳ ۵۵.۵۴ ۱,۳۳۶.۶۷
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۰.۱ ۰.۱ ۴۱.۵۵ ۴۶.۱۷