صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
700000
2 سبدگردان توسعه فیروَزه 300000
  تعداد کل
1000000