صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا دانلود